Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Інформація для медіа Замовлення статистичної інформації
Статистичні бюлетені
З питань придбання бюлетенів
звертатись за тел. 33-89-59, кімната 702
....«Виробництво продукції тваринництва»
Містить показники виробництва основних продуктів тваринництва, продуктивність худоби, а також чисельність основних видів худоби та птиці по категоріях господарств області, за адміністративно-територіальними одиницями області по категорії господарств «сільськогосподарські підприємства».
....«Житлове будівництво у Черкаській області»
Вміщує інформацію щодо прийняття в експлуатацію житлових будівель з розподіленням за способом та характером будівництва, за видами будівель, за поверховістю, кількістю квартир. Крім того наведена інформація щодо прийняття в експлуатацію дачних та садових будинків. Дані наведено в цілому по області та за адміністративно-територіальними одиницями області.
....«Зовнішня торгівля товарами Черкаської області»
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами. Дані наводяться за товарними групами. Наведено інформацію про вартість давальницької сировини та готової продукції, що виготовлена з неї.
....«Праця в економіці Черкаської області»
Містить інформацію про кількість працівників, мобільність робочої сили, ефективність використання робочого часу та заробітну плату за видами економічної діяльності та районами області, а також колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин.
....«Заробітна плата та стан її виплати в економіці Черкаської області»
Містить дані щодо кількості працівників та розміру заробітної плати за видами економічної діяльності, містить інформацію щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності та районами, за джерелами утворення, співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати заробітної плати. Висвітлюються дані стосовно кількості працівників, яким своєчасно не виплатили заробітну плату.
....«Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області»
Містить щоквартальні підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою доходів, ресурсів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів і послуг.
....«Діяльність підприємств сфери послуг Черкаської області»
Містить інформацію про діяльність підприємств сфери нефінансових послуг, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності та обсяг реалізованих нефінансових послуг за видами економічної діяльності.
....«Товарна структура роздрібного та оптового товарообороту підприємств по Черкаській області»
Містить інформацію про основні показники розвитку роздрібної торгівлі; товарну структуру роздрібного та оптового товарообороту; продаж споживчих товарів виробництва України у торговій мережі; продаж товарів на одну особу населення; індекси фізичного обсягу товарообороту по товарних групах (до відповідного періоду попереднього року).
....«Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами»
Містить інформацію про індекси фізичного обсягу продажу продовольчих та непродовольчих товарів; індекси продажу товарів виробництва України.
....«Капітальні інвестиції у Черкаській області»
Містить інформацію про освоєні обсяги та структуру капітальних інвестицій, їх склад за видами активів, розподіл за джерелами фінансування, видами економічної діяльності з деталізацією за видами промислової діяльності. Дані наведено в цілому по області.
....«Виробництво будівельної продукції підприємствами Черкаської області»
Містить дані щодо обсягів виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) за видами та за характером будівництва.
....«Cоціально-економічне становище Черкаської області»
Щомісячне комплексне видання, яке містить дані оперативної звітності про основні показники соціально-економічного розвитку області. Показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами, а також адміністративно-територіальними одиницями області. Більшість показників порівнюються з відповідним періодом попереднього року.


При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2024. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 16 квітня