......Головне управління статистики підготувало чергове видання «Статистичний щорічник Черкаської області за 2016 рік».
......Щорічник пропонує своїм користувачам широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища області у 2016 році порівняно з попередніми роками, що дає можливість відстежувати динаміку і структурні зміни в економіці і соціальній сфері. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання, районами та містами обласного значення.
......Збірник сформований за сферами суспільного життя та економічного розвитку області: населення, його зайнятість та доходи, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, відпочинок спорт і туризм, енергетика, промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт і зв’язок, зовнішньоекономічна діяльність, торгівля і послуги, природні ресурси та охорона навколишнього середовища. Окремо виділена інформація про ціни і тарифи та розвиток підприємництва. У збірнику наведені базові показники системи національних рахунків – валовий регіональний продукт та валова додана вартість.
......Наведено співставлення окремих показників соціально-економічного розвитку з загальнодержавними та даними регіонів країни. У розділі «Окремі міжрегіональні порівняння» дані за 2014–2016 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
......До всіх розділів збірника надані методологічні пояснення.
......Окремі статистичні показники наведені у ретроспективі. Деякі макроекономічні та галузеві показники за 2016 рік є попередніми і будуть уточнені у наступних статистичних виданнях, а деякі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих.
......Колектив Головного управління статистики у Черкаській області сподівається, що щорічник буде корисним для всіх, хто вивчає і цікавиться економічними і соціальними проблемами області.

За редакцією В.П.Приймак


Відповідальні за випуск М.Г.Литвин, Л.В.Януш

СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ

% - відсоток
га - гектар
г - грам
Гкал - гігакалорія
год - година
грн - гривня
дал - декалітр
дол.США - долар США
друк.од. – друкованих одиниць
кВт - кіловат
кВт.год - кіловат-година
кг - кілограм
ккал - кілокалорія
км - кілометр
км² – квадратний кілометр
корм.од - кормова одиниця
крб. - карбованець
л - літр
люд.-год. – людино-година
Мкал - мегакалорія
м - метр
м² – квадратний метр
м³ - кубічний метр
міс. - місяць
млн. - мільйон
млрд. – мільярд
об. - оберт
од. – одиниць
пас.км - пасажиро-кілометр
прим – примірник
р. - рік
рр. - роки
см - сантиметр
т - тонна
тис. - тисяча
ткм - тонно-кілометр
ц - центнер (100 кг)
шт - штук


УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ

Тире (-) - явищ не було.
Крапки (…) - відомості відсутні.
Нуль (0; 0,0) - явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути виражені використаними у таблиці розрядами.
Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу.
"у тому числі", "з них" - означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових не дорівнює підсумку.
Дві крапки (:) - дані не наведені через високий рівень коефіцієнта варіацій