Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна До уваги користувачів Статистична інформація Експрес випуски Публікації Інформація
для ЗМІ
Замовлення
статистичної інформації
Витяг з комплексної програми Головного управління статистики у Черкаській області на 2016 рік

Частина І. Державні статистичні спостереження
1. Демографічна та соціальна статистика
1.01
Населення та міграція
1.01.01
Демографія і перепис
1-1.01.01.02
1.01.02
Міграція
1-1.01.02.01
1.02
Ринок праці
01.02.01
Зайнятість та безробіття
1-1.02.01.01
3-1.02.01.02
1.02.02
Оплата праці та соціально-трудові відносини
1-1.02.02.01
1-1.02.02.03
1-1.02.02.04
1-1.02.02.05
1.03
Освіта
1-1.03.00.01
1-1.03.00.02
1-1.03.00.03
1-1.03.00.04
3-1.03.00.03
3-1.03.00.05
3-1.03.00.06
1.04
Охорона здоров'я
1-1.04.00.01
3-1.04.00.01
1.05
Доходи та умови життя
1-1.05.00.01
1.06
Соціальний захист
1-1.06.00.01
3-1.06.00.01
3-1.06.00.02
1.07
Населені пункти та житло
1-1.07.00.01
1-1.07.00.03
1.08
Правосуддя та злочинність
1-1.08.00.01
3-1.08.00.02
1.09
Культура
1-1.09.00.01
1-1.09.00.02
1-1.09.00.03
3-1.09.00.01
3-1.09.00.02
1.10
Політична та інша суспільна діяльність
1-1.10.00.02
2. Економічна статистика
2.01
Макроекономічна статистика
2.01.01
Тенденції ділової активності
1-2.01.01.01
2.03
Економічна діяльність
2.03.01
Діяльність підприємств
1-2.03.01.01
1-2.03.01.02
1-2.03.01.03
1-2.03.01.04
2.03.02
Послуги
1-2.03.02.01
2.03.03
Внутрішня торгівля
1-2.03.03.01
1-2.03.03.02
1-2.03.03.03
1-2.03.03.04
1-2.03.03.06
2.03.04
Капітальні інвестиції
1-2.03.04.01
2.03.05
Основні засоби
1-2.03.05.01
2.03.07
Сільське, лісове та рибне господарство
1-2.03.07.03
1-2.03.07.04
1-2.03.07.06
1-2.03.07.07
1-2.03.07.10
1-2.03.07.11
1-2.03.07.12
1-2.03.07.14
1-2.03.07.15
1-2.03.07.16
1-2.03.07.17
1-2.03.07.18
1-2.03.07.20
1-2.03.07.21
1-2.03.07.22
2-2.03.07.01
2.03.08
Енергетика
1-2.03.08.01
1-2.03.08.02
2.03.09
Промисловість
1-2.03.09.01
1-2.03.09.02
1-2.03.09.03
1-2.03.09.04
1-2.03.09.08
2.03.10
Будівництво
1-2.03.10.01
1-2.03.10.02
2.03.11
Транспорт
1-2.03.11.02
1-2.03.11.05
1-2.03.11.07
1-2.03.11.09
2.03.12
Туризм
1-2.03.12.01
1-2.03.12.02
1-2.03.12.03
2.03.14
Реєстр статистичних одиниць
1-2.03.14.01
2.04
Державні фінанси, податки та публічний сектор
1-2.04.00.03
2.05
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс
2.05.01
Зовнішня торгівля товарами
1-2.05.01.01
1-2.05.01.02
2.05.02
Зовнішня торгівля послугами
1-2.05.02.01
2.05.03
Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
1-2.05.03.01
2.06
Ціни
2.06.01
Споживчі ціни
1-2.06.01.01
2.06.02
Ціни виробників
1-2.06.02.01
1-2.06.02.02
1-2.06.02.03
2.07
Наука, технології та інновації
2.07.01
Наука
1-2.07.01.01
1-2.07.01.04
1-2.07.01.05
2.07.02
Технології та інновації
1-2.07.02.01
3. Навколишнє середовище та статистика багатьох галузей
3.01
Навколишнє середовище
1-3.01.00.01
1-3.01.00.02
1-3.01.00.03
2-3.01.00.01
3.02
Регіональна статистика
2-3.02.00.01
3-3.02.00.01
3-3.02.00.03
3-3.02.00.04
3-3.02.00.10
3-3.02.00.11
3.03
Інформаційне суспільство
1-3.03.00.01
1-3.03.00.02
3.04
Комплексні статистичні продукти та інша багатогалузева статистична інформація
3.04.01


При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2018. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 19 квітня