Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Інформація для ЗМІ Замовлення статистичної інформації
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за січень–червень 2021 року
(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)
Задати питання
Населення

.... Чисельність наявного населення населення в Черкаській області, за оцінкою, на 1 червня 2021р. становила 1171,2 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2021р. чисельність наявного населення зменшилась на 7083 особи.
....Порівняно з січнем–травнем 2020р. обсяг природного скорочення збільшився на 1581 особу.
....Кількість живонароджених у січні–травні 2021р. становила 2867 осіб, померлих – 9844 особи.

Доходи населення
....У січні–червні 2021р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2020р. збільшився на 23,3% і становив 11435 грн.
....До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування, фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,2–2,3 раза.
....Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг, в установах поштової та кур’єрської діяльності, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів і не перевищував 62% від середнього рівня по економіці.
.... Індекс реальної заробітної плати (з (з урахуванням змін споживчих цін) у січні–червні 2021р. порівняно з січнем–червнем 2020р. становив 112,3%.
.... Cума заборгованості з виплати заробітної плати1 (дані наведено по юридичних особах, активних на початок року, із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників) протягом червня 2021р. збільшилась на 521,3 тис.грн або на 1,2% і на 1 липня 2021р. становила 42,5 млн.грн. Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у складському господарстві та допоміжній діяльності у сфері транспорту (на 1,4 млн.грн), державному управлінні й обороні; обов'язковому соціальному страхуванні (на 351,9 тис.грн).
....Протягом червня 2021р. утворилася заборгованість із виплати заробітної плати у сфері охорони здоров’я (714,5 тис.грн).
....Проте зменшилась сума боргу з виплати заробітної плати у виробництві електричного устатковання (на 1,8 млн.грн), ліквідована заборгованість у виробництві автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів (284,4 тис.грн).
....Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 липня 2021р., становила 2,3 тис. осіб, або 1,2% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 18,2 тис.грн, що в 1,5 раза перевищує середню заробітну плату за червень 2021р.
___________________
1Дані на 01 січня 2021 року, для порівняння, перераховані відповідно до методологічних положень державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати" затверджених наказом Держстату від 30.12.2020 №374.
Правосуддя та злочинність
....За повідомленням прокуратури Черкаської області протягом січня–червня 2021р. обліковано 4844 кримінальні правопорушення1 , з них тяжких та особливо тяжких – 35,4%.
....У загальній кількості злочинів 46,8% становили злочини проти власності, 11,8% – злочини проти життя та здоров’я особи, 11,5% – злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення, по 5,0% становили злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів і злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 3,9% – злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, по 2,8% становили злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та злочини проти довкілля, 2,7% – злочини проти правосуддя, 2,2% – злочини проти громадської безпеки, 1,9% – злочини проти громадського порядку та моральності, 1,5% – злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку, 1,3% – злочини проти господарської діяльності.
....Протягом січня–червня 2021р. на території області було скоєно 18 очевидних умисних вбивств, 26 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 4 випадки зґвалтування.
....Також за січень–червень 2021р. кількість випадків крадіжок становила 1561, шахрайств – 338, грабежів – 38, розбоїв – 18 та хабарництва – 34.
....Правоохоронними органами протягом січня–червня 2021р. виявлено 39 осіб, які скоїли злочини у складі 9 злочинних груп і злочинних організацій, закінчено 9 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.
....Кількість потерпілих від злочинів за січень–червень 2021р. становила 2669 осіб, із числа яких 844 – жінки, 244 – особи похилого віку, 45 – неповнолітні та 19 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (55,8%) від крадіжок та шахрайства – відповідно 1281 та 209 осіб, серед яких 32,0% – жінки (477 осіб). У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 87 осіб, з яких 19,5% – загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 64 особи, із числа яких 12,5% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 18,8% було вбито.
....Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 1220, з них жінки – 13,4%. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 18,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких кожен другий має незняту або непогашену судимість, 8,6% – знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 7,2% – вчинили злочин у складі групи. Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 78,7%, безробітних – 0,9%.
___________________
1Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, та органами Національного антикорупційного бюро.
Внутрішня торгівля
....Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2021р. становив 15769,5 млн.грн, що у порівнянних цінах на 10,9% більше обсягу січня–червня 2020р. У червні 2021р. проти червня 2020р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 9,5%, проти травня 2021р. – на 0,4%.
....Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–червні 2021р. становив 9018,3 млн.грн, що в порівнянних цінах на 13,4% більше від обсягу січня–червня 2020р.
....У червні 2021р. проти червня 2020р. роздрібний товарооборот збільшився на 12,6%, проти травня 2021р. – на 0,4%.
Сільське господарство
....Індекс сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств у січні–червні 2021р. порівняно з відповідним періодом 2020р. становив 98,7%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах – 100,0%.
....Під урожай 2021р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 1217,6 тис.га, з них у сільськогосподарських підприємствах – 934,7 тис.га (76,8% до загальної площі), у господарствах населення – 282,9 тис.га (23,2%).
....Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 225,9 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 1,6% менше порівняно з січнем–червнем 2020р., вироблено 211,2 тис.т молока (на 6,7% менше) та 421,8 млн. шт яєць (на 5,6% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні–червні 2021р. складала відповідно 7,5%, 30,7% та 42,7%.
....Станом на 1 липня 2021р. кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 липня 2020р. скоротилась на 4,5% і становить 150,0 тис. голів, корів – на 6,4% (65,4 тис. голів), свиней – на 2,9% (346,7 тис. голів), овець та кіз – на 2,9% (40,8 тис. голів), птиці – на 1,1% (28,9 млн. голів).
....Господарства населення утримували 31,7% загальної чисельності поголів’я великої рогатої худоби, у тому числі 34,4% корів, 40,0% свиней, 93,6% овець і кіз, 29,0% птиці всіх видів.
....На 1 липня 2021р. у сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 194,6 тис.т зерна (на 17,4% менше проти 1 липня 2020р.). Запаси насіння соняшнику становили 47,2 тис.т (на 27,3% менше).
Промисловість
....У січні–червні 2021р. порівняно з січнем–червнем 2020р. індекс промислової продукції становив 100,8%.
....У добувній промисловості і розробленні кар'єрів індекс промислової продукції становив 113,3%, у переробній– 99,5%.
....На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції становив 94,8%.
....Менше вироблено свіжих чи охолоджених туш, напівтуш, четвертин необвалених яловичини і телятини (у 2 рази), олії соняшникової та сафлорової нерафінованої (на 37,1%), вод мінеральних та газованих непідсолоджених (на 26,7%), борошна з культур зернових, крім борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 22,7%), сиру плавленого (на 20,9%), борошна пшеничного чи пшенично-житнього (на 15,0%), риби копченої (на 14,2%), виробів здобних (на 13,3%), горілки з вмістом спирту не більше 45,4% та свіжих чи охолоджених тушок курей, курчат (на 2,9%), свіжих чи охолоджених туш, напівтуш свинини (на 2,6%), хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання (на 1,2%).
....Водночас більше вироблено виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин (у 2,2 раза), овочів, приготовлених чи консервованих з додаванням оцту чи оцтової кислоти (на 38,2%), пива солодового (на 20,0%), олії соєвої нерафінованої (на 15,7%), сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (на 9,3%), масла вершкового жирністю не більше 85% (на 8,9%).
....На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів індекс промислової продукції становив 88,8%. Скоротився випуск футболок, майок й подібних виробів, трикотажних машинного або ручного в'язання; жіночих та дівчачих: блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), суконь (крім трикотажних), жакетів та блейзерів (крім трикотажних), пальт та плащів. Водночас зросло виробництво білизни постільної бавовняної (крім трикотажної); жіночих та дівчачих костюмів та комплектів (крім трикотажних); чоловічого та жіночого взуття, призначеного для носіння на вулиці, з верхом із шкіри натуральної.
....У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції становив 99,7%.
....На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції становив 103,5%. Більше вироблено засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасованих для роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та поверхнево-активні речовини) (у 3,7 раза), неорганічних фунгіцидів, бактерицидів та протруювачів насіння (у 3,6 раза), гербіцидів (на 19,0%), розчинників та розріджувачів складних органічних (на 14,8%). Менше випущено інсектицидів (на 55,5%), мила та речовин поверхнево-активних органічних в брусках та подібних формах (для туалетних цілей – на 37,6%, крім для туалетних цілей – на 27,5%), сечовини, яка містить більше 45% азоту за масою, у перерахунку на сухий безводний продукт, крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше (на 28,5%), аміаку безводного (на 17,4%), засобів косметичних індивідуальних інших (на 12,3%).
....У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів індекс промислової продукції становив 105,7%.
....У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції індекс промислової продукції становив 101,2%.
....На підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання випуск промислової продукції зріс на 16,5%.
....У машинобудуванні індекс промислової продукції становив 111,1%. Збільшився випуск розпушувачів та культиваторів; обладнання для екстрагування чи виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів чи олій; кузовів для автомобілів вантажних, фургонів, автобусів, тракторів, самоскидів, автомобілів спеціального призначення, автомобілів для перевезення 10 осіб і більше; контейнерів, спеціально розроблених та оснащених для транспортування вантажів одним чи декількома видами транспорту. Водночас скоротилось виробництво обладнання й апаратів для фільтрування й очищення повітря та газів; обладнання промислового для виробництва хлібобулочних виробів (крім печей хлібопекарських та тісторозкочувальних машин); трансформаторів інших потужністю більше 1кВ А, але не більше 16 кВ А; обладнання для зважування іншого; засобів автотранспортних для перевезення 10 і більше осіб.
.... У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря випуск промислової продукції зріс на 9,0%. Збільшилось виробництво електроенергії гідроелектростанціями, проте тепловими електростанціями електроенергії вироблено менше, ніж в аналогічному періоді 2020р.
....Будівництво
....У січні–червні 2021р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на 994,8 млн.грн.
....Індекс будівельної продукції у січні–червні 2021р. становив 117,9%.
...Обсяги будівництва будівель зменшились на 13,5%, інженерних споруд – збільшилися в 1,5 раза.
...Нове будівництво становило 27,3% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 54,1%, реконструкція та технічне переоcнащення – 18,6%.
....Транспорт
....У січні–червні 2021р. вантажообіг підприємств транспорту області становив 4532,7 млн.ткм, або 102,8% від обсягу січня–червня 2020р.
....Підприємствами транспорту перевезено 4,9 млн.т вантажів, що становить 87,9% від обсягів січня–червня 2020р.
....Підприємствами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) у січні–червні 2021р. перевезено 3002,0 тис.т вантажів, що на 2,4% більше обсягу перевезень вантажів у січні–червні 2020р. та виконано вантажообіг в обсязі 830,7 млн.ткм, який збільшився на 25,8%.
....Пасажирообіг підприємств транспорту у січні–червні 2021р. становив 735,9 млн.пас.км, або 135,9% від обсягу січня–червня 2020р.
....Послугами пасажирського транспорту скористалися 20,5 млн. пасажирів, або 102,9% від обсягу січня–червня 2020р.
....Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 14,4 млн. пасажирів, що на 0,9% більше ніж у січні–червні 2020р. Електротранспортом перевезено 5,4 млн. пасажирів, що на 5,9% більше від обсягу січня–червня 2020р.
....Зовнішня торгівля товарами
....У січні–травні 2021р. експорт товарів становив 278,7 млн.дол. США, або 73,7% порівняно із січнем–травнем 2020р., імпорт– 405,6 млн.дол., або 122,3%. Негативне сальдо склало 126,9 млн.дол. (у січні–травні 2020р. було позитивне – 46,6 млн.дол.).
....Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 116 країн світу.
....Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Китаю – 15,8%, Польщі – 6,5%, Німеччини – 6,1%, Білорусі – 5,9%.
....Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 107,8 млн.дол., або 37,8% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно з січнем–травнем 2020р. на 24,9%.
....Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження – 45,6%, готові харчові продукти – 15,0%, деревина і вироби з деревини – 8,7%.
....Найбільші імпортні поставки товарів надходили зі Швейцарії – 44,8%, Китаю – 12,0%, Польщі – 6,7%, Німеччини – 6,0%.
....Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 104,1 млн.дол., або 25,7% від загального обсягу та зменшився проти січня–травня 2020р. на 43,2%.
....У товарній структурі імпорту переважали: мінеральні продукти – 48,1%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості – 14,3%, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання – 10,4%.
....Споживчі ціни
....Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні–червні 2021р. по Черкаській області становив 107,5% (у відповідному періоді 2020р. – 102,1%).
....Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 8,9%. Найбільше (на 48,5% і 23,0%) подорожчали соняшникова олія та цукор. На 18,7–2,2% зросли ціни на фрукти, овочі, рис, м’ясо та м’ясопродукти, продукти переробки зернових, макаронні вироби, хліб, рибу та продукти з риби, сири, масло, безалкогольні напої, молоко. Водночас на 22,5% подешевшали яйця, на 2,9% і 1,9% – сало і кисломолочна продукція.
....Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 11,0% відбулося в основному через підвищення тарифів на електроенергію на 36,6%, каналізацію – на 15,8%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 12,6%, водопостачання – на 8,8%, природний газ – на 8,7%.
....У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 4,8%, що спричинено, насамперед, подорожчанням послуг лікарень на 10,3%. Крім того, зросли ціни на фармацевтичну продукцію, медичні товари та обладнання на 4,7%, амбулаторні послуги – на 2,0%.
....Підвищення цін на транспорт на 8,2%, в першу чергу, зумовлено подорожчанням палива і мастил на 18,9%, проїзду в залізничному та автодорожньому пасажирському транспорті на 12,5% і 12,2% відповідно.
....Ціни у сфері зв’язку зросли на 3,3%, що пов’язано з підвищенням тарифів на міжміський телефонний зв’язок на 11,2%, місцевий телефонний зв’язок – на 9,5%, а також з подорожчанням послуг мобільного зв’язку та інтернету на 4,5%.
...Послуги освіти подорожчали на 4,0%, а саме: середньої – на 10,8%, дошкільної – на 10,0%, вищої – на 2,7%.
Задати питання


При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2021. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 24 вересня