Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Інформація для ЗМІ Замовлення статистичної інформації
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
за січень-вересень 2019 року
(повідомлення Головного управління статистики у Черкаській області)
Задати питання
Демографічна ситуація та соціальний захист

....Чисельність наявного населення у Черкаській області, за оцінкою, на 1 вересня 2019р. становила 1197,5 тис. осіб. Упродовж січня-серпня 2019р. чисельність наявного населення зменшилась на 8910 осіб.
....Порівняно з січнем-серпнем 2018р. обсяг природного скорочення збільшився на 644 особи.
....Кількість живонароджених у січні-серпні 2019р. становила 5175 осіб, померлих - 13485 осіб.
....У вересні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували 136,9 тис. домогосподарств області.
....Середній розмір призначеної субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на домогосподарство у вересні 2019р. зменшився порівняно із вереснем 2018р. майже удвічі і становив 45,2 грн.
....Кількість домогосподарств, які звернулись за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг у січні-вересні 2019р. становила 196,1 тис., що на 34,9% менше порівняно з січнем-вереснем 2018р. При цьому на домогосподарства у міських поселеннях припадало 57,7% таких звернень, у сільській місцевості - 42,3%.
....У січні-вересні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 175,6 тис. домогосподарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995р. № 848); із них у міських поселеннях - 99,8 тис. домогосподарств та 75,8 тис. - в сільській місцевості. Порівняно із січнем-вереснем 2018р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії збільшилась на 2,3%.
....Сума призначених субсидій на оплату житлово-комунальних послуг у січні-вересні 2019р. становила 39,5 млн.грн (із них у міських поселеннях - 26,1 млн.грн та в сільській місцевості - 13,4 млн.грн), що порівняно з відповідним періодом 2018р. більше на 30,2 %.
....У січні-вересні 2019р. 19,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях 3,1 тис. домогосподарств, у сільській місцевості 16,2 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, у порівнянні із січнем-вереснем 2018р. зменшилася на 34,9%.
....Сума призначених субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні-вересні 2019р. становила 56,2 млн.грн (у міських поселеннях - 10,3 млн.грн, в сільській місцевості - 45,9 млн.грн), у січні-вересні 2018р. сума призначених субсидій становила 86,2 млн.грн (у міських поселеннях - 12,9 млн.грн, в сільській місцевості - 73,3 млн.грн).
....Середній розмір субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на одне домогосподарство у вересні 2019р. становив 2761,8 грн (у вересні 2018р. - 2580,5 грн).
....Сума отриманих субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у січні-вересні 2019р. становила 56,5 млн.грн, у січні-вересні 2018р. відповідний показник становив 76,0 млн.грн.
....У вересні 2019р. населенням області сплачено за спожиті житлово-комунальні послуги, , включаючи погашення боргів попередніх періодів, 149,2 млн.грн (107,1% нарахованих за цей період сум1), за постачання електричної енергії сплачено 90,6 млн.грн (90,6% нарахованих за цей період сум1).
....Заборгованість населення області на кінець вересня 2019р. за централізоване опалення та постачання гарячої води - 246,7 млн.грн, за послуги з постачання природного газу становила 153,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 91,5 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 50,0 млн.грн, за вивезення побутових відходів - 18,7 млн.грн, за постачання електричної енергії - 60,7 млн.грн
_______________

1За рахунок погашення боргів попередніх періодів (якщо рівень оплати перевищує 100%).
Зайнятість та безробіття
....За даними Черкаського обласного центру зайнятості на кінець вересня 2019р. кількість зареєстрованих безробітних становила 12,9 тис. осіб, з них допомогу по безробіттю отримували 82,3% громадян. Більше половини від загальної кількості безробітних становили жінки.
....Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області залишився на рівні попереднього місяця і становив на кінець вересня 2019р. 1,8% населення працездатного віку, 1,9% - у сільській місцевості, у міських поселеннях - 1,7%.
.... Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж вересня 2019р., становила 11,0 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 3071 грн, що дорівнює 73,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).
....Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості, у вересні 2019р. порівняно з попереднім місяцем зменшилась на 20,1% і на кінець місяця становила 1174 одиниці.
....За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом (24,0% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший - на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,0%).
.... Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію по області на кінець вересня 2019р. залишилось на рівні попереднього місяця і становило 11 осіб. Значення показника коливалося від 3 осіб у Черкаському МЦЗ до 326 осіб у Городищенській районній філії ЧОЦЗ.1
_______________
1Дані наводяться за місцем реєстрації в міських центрах зайнятості (МЦЗ), міськрайонних центрах зайнятості (МРЦЗ) та регіональних філіях Черкаського обласного центру зайнятості.
Примітка. До роботодавців відносяться підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці.
Доходи населення
....У січні-вересні 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) порівняно з відповідним періодом 2018р. збільшився на 18,9% і становив 8660 грн.
....До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці відносилися фінансова та страхова діяльність, державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування, а серед промислових видів діяльності - виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, інших транспортних засобів, виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,3-2,4 раза.
....Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався в установах поштової та кур'єрської діяльності, виробництві електричного устатковання, діяльності у сфері творчості, мистецтва та розваг і не перевищував 59% від середнього рівня по економіці.
.... Індекс реальної заробітної плати у січні-вересні 2019р. порівняно з січнем-вереснем 2018р. становив 109,6%.
....Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати1 за період з початку 2019 року зменшилася на 12,0%, або на 7,0 млн.грн і на 1 жовтня 2019р. становила 51,5 млн.грн, що дорівнює 2,7% фонду оплати праці, нарахованого за вересень 2019р.
....Заборгованість працівникам економічно активних підприємств за період з початку 2019р. зменшилась на 15,6%, або на 6,6 млн.грн і на 1 жовтня 2019р. становила 35,5 млн.грн. Серед видів економічної діяльності найвагоміше зменшення суми невиплаченої заробітної плати спостерігалося у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (на 24,3 млн.грн), виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання (на 824,1 тис.грн), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 669,0 тис.грн), операціях з нерухомим майном (на 295,5 тис.грн), добувній промисловості і розробленні кар'єрів (на 283,1 тис.грн). При цьому утворилася заборгованість в сфері охорони здоров'я і наданні соціальної допомоги (8,1 млн.грн), а також збільшилась у сільському господарстві, мисливстві, лісовому господарстві та рибному господарстві (на 4,7 млн.грн); складському господарстві та допоміжній діяльності у сфері транспорту (на 3,4 млн.грн); професійній, науковій та технічній діяльності (на 1,8 млн.грн); оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (на 1,5 млн.грн).
....Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на 1 жовтня 2019р., становила 2600 осіб, або 1,3% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 13,7 тис.грн, що в 1,5 раза перевищує середню заробітну плату за вересень 2019р.
_______________
1Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників.
Правосуддя та злочинність
....За повідомленням прокуратури Черкаської області протягом січня-вересня 2019р. обліковано 11665 кримінальних правопорушень1, з них тяжких та особливо тяжких - 34,4%.
....У загальній кількості злочинів 56,4% становили злочини проти власності, 11,2% - злочини проти життя та здоров'я особи, 7,3% - злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення, 4,9% - злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів, 4,4% - злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,6% - злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, по 2,1% становили злочини проти громадської безпеки, злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина та злочини проти правосуддя, 1,8% - злочини у сфері господарської діяльності, 1,4% - злочини проти громадського порядку та моральності, 1,1% - злочини проти довкілля, 0,8% - злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж електрозв'язку.
....Протягом січня-вересня 2019р. на території області було скоєно 28 умисних вбивств (та замахів на вбивство), 42 умисних тяжких тілесних ушкоджень та 12 випадків зґвалтувань і замахів на зґвалтування.
....Також за січень-вересень 2019р. кількість випадків крадіжок становила 4964, шахрайств - 905, грабежів - 262, розбоїв - 45 та хабарництва - 50.
....Правоохоронними органами протягом січня-вересня 2019р. виявлено 34 особи, які скоїли злочини у складі 8 злочинних груп і злочинних організацій, закінчено 8 кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, вчинені організованими групами і злочинними організаціями.
....Кількість потерпілих від злочинів за січень-вересень 2019р. становила 7301 особу, із числа яких 2490 - жінки, 513 - особи похилого віку та інваліди 1 і 2 групи, 80 - неповнолітні та 47 осіб - діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (64,8%) від крадіжок та шахрайства - відповідно 4036 та 693 особи, серед яких 35,0% - жінки (1653 особи). У дорожньо-транспортних пригодах, пов'язаних зі злочинами, на території області постраждало 228 осіб, з яких 22,4% - загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 139 осіб, із числа яких 7,9% - у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень, 16,5% було вбито.
....Кількість виявлених осіб, які вчинили злочини, становила 2209, з них жінки - 12,9%, неповнолітні - 2,2%. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 20,2% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 62,6% мають незняту або непогашену судимість, 10,8% - знаходились у стані алкогольного сп'яніння, 5,5% - вчинили злочин у складі групи. Питома вага працездатних осіб, які на момент вчинення злочину не працювали і не навчалися, становила 70,3%, безробітних - 10,1%.
_______________
1Злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, органами безпеки, та органами Національного антикорупційного бюро.
Внутрішня торгівля
....Оптовий товарооборот підприємств (юридичних осіб) у січні-вересні 2019р. становив 28733,8 млн.грн. Порівняно із січнем-вереснем 2018р. його фізичний обсяг збільшився на 21,7%.
....Оборот роздрібної торгівлі1 у січні-вересні 2019р. становив 19448,3 млн.грн, що у порівнянних цінах на 13,8% більше від обсягу січня-вересня 2018р. У вересні 2019р. проти вересня 2018р. оборот роздрібної торгівлі збільшився на 11,1%, проти серпня 2019р. зменшився - на 4,7%.
....Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні-вересні 2019р. становив 10878,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 12,7% більше від обсягу січня-вересня 2018р.
_______________
1Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.
Сільське господарство
....Індекс сільськогосподарської продукції в усіх категоріях господарств у січні-вересні 2019р. порівняно з відповідним періодом 2018р. становив 104%, у тому числі у сільськогосподарських підприємствах - 111%.
....Сільськогосподарські товаровиробники всіх категорій господарювання станом на 1 жовтня п.р. отримали 2045,1 тис.т зерна, що на 16% більше, ніж на цей період в минулому році, в тому числі пшениці - 1088,4 тис.т (на 8%), ячменю - 226,2 тис.т (на 9%), проса - 5,5 тис.т (у 3,4 раза більше). На третину зменшилось виробництво вівса та жита, зернобобових культур та гречки - майже вдвічі. Збільшення виробництва зернових культур відбулося як за рахунок розширення площ збирання, так і зростання урожайності (на 4,7 ц з 1 га).
....В усіх категоріях господарств, за розрахунками, з площі 160,8 тис.га отримано 536,3 тис.т соняшнику, або на 27% більше ніж торік, що обумовлене розширенням площі збирання та збільшенням урожайності. За рахунок розширення площ збирання зросло виробництво ріпаку і становило 146,7 тис.т. Виробництво сої скоротилось на 7%, цукрових буряків - у 4 рази.
....За рахунок зниження урожайності зменшилось виробництво картоплі та овочів відповідно на 32% та 4% (валовий збір становить 617,7 та 273 тис.т).
....Господарствами всіх категорій реалізовано на забій 343,3 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 6% більше порівняно з січнем-вереснем 2018р., вироблено 358,7 тис.т молока (на 5% менше) та 633,8 млн.шт яєць (на 28% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва у січні-вересні 2019р. складала відповідно 6%, 39% та 40%.
....Станом на 1 жовтня 2019р. кількість великої рогатої худоби у господарствах усіх категорій порівняно з 1 жовтня 2018р. скоротилась на 3% і становить 174,8 тис. голів, корів - на 6% (73,4 тис. голів), свиней - на 4% (363 тис. голів), овець і кіз - на 3% (36,7 тис. голів), а птиці свійської зросла - на 4% (28,3 млн. голів).
....У господарствах населення утримувалося 33% загальної чисельності поголів'я великої рогатої худоби, у тому числі 40% корів, 41% свиней, 94% овець і кіз, 25% птиці всіх видів.
....На 1 жовтня 2019р. в сільськогосподарських підприємствах та підприємствах, що здійснюють зберігання, переробку зернових культур, було в наявності 1100,3 тис.т зерна (на 9% більше проти 1 жовтня 2018р.). Запаси насіння соняшнику становили 308,5 тис.т (на 17% більше).
Промисловість
....У січні-вересні 2019р. порівняно з січнем-вереснем 2018р. індекс промислової продукції становив 101,3% (по Україні - 100,0%).
....У добувній промисловості і розробленні кар'єрівіндекс промислової продукції становив 94,5%, упереробній - 102,5%.
....На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоївіндекс промислової продукції становив 101,5%. У січні-вересні 2019р. вироблено 2,4 тис.т туш, напівтуш, четвертин необвалених яловичини і телятини свіжої чи охолодженої, 517 т туш, напівтуш свинини свіжої чи охолодженої, 24,7 тис.т тушок курей, курчат свіжих чи охолоджених, 135 т виробів ковбасних та подібних продуктів з м'яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, 62,3 тис.т олії соняшникової та її фракцій нерафінованих (крім хімічно модифікованих), 6,3 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 11,3 тис.т сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру), 43,5 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 24,5 тис.т круп, борошна грубого помелу з вівса, кукурудзи, рису, 14,6 тис.т хліба та виробів хлібобулочних нетривалого зберігання, 2,0 млн.дал пива солодового (крім пива безалкогольного і пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 10,1 млн.дал напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду.
....На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалівіндекс промислової продукції становив 114,7%. У січні-вересні 2019р. вироблено 48,1 тис жіночих та дівчачих жакетів та блейзерів (крім трикотажних), 41,5 тис жіночих та дівчачих блузок, сорочок та батників (крім трикотажних), 21,5 тис суконь (крім трикотажних) жіночих та дівчачих, 3,1 тис пар чоловічого та 4,3 тис пар жіночого взуття, призначеного для носіння на вулиці, з верхом зі шкіри натуральної.
....У виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності індекс промислової продукції у січні-вересні 2019р. порівняно з січнем-вереснем 2018р. становив 106,3%. Вироблено 24,7 тис.т гранул та брикетів з пресованої або агломерованої деревини, залишків або відходів рослинного походження, 8,9 тис.т коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих.
....На підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції проти січня-вересня 2018р. індекс промислової продукції становив 117,5%. Зросло виробництво сечовини, яка містить більше 45% азоту за масою, у перерахунку на сухий безводний продукт (крім у таблетках, подібних формах або упаковках вагою 10 кг і менше) - на 45,0%, аміаку безводного - на 34,1%, засобів мийних та для чищення, які містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, розфасованих для роздрібної торгівлі - на 29,2%, мила та речовин поверхнево-активних органічних в брусках та подібних формах (крім для туалетних цілей) - на 20,5%, засобів косметичних iндивiдуальних інших (парфумних, туалетних, для видалення волосся і т.ін.) - на 6,6%.
....У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів випуск промислової продукції у січні-вересні 2019р. збільшився на 17,8%.
....У виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції обсяг промислової продукції зменшився на 9,4%.
....На підприємствах металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання ііндекс промислової продукції становив 88,6%.
....У машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, індекс виробництва становив 99,6%. Скоротилось виробництво печей електричних побутових кухонних інших (крім для вмонтовування та печей мікрохвильових); приладів електромеханічних побутових з вмонтованим електродвигуном; обладнання завантажувального, спеціально призначеного для використання у сільському господарстві; обладнання й апаратів для фільтрування й очищення повітря та газів; устатковання для наповнення, закупорювання пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання етикеток, устатковання для газування напоїв; розпушувачів та культиваторів; інкубаторів та брудерів для птахівництва; обладнання для сільського господарства, садівництва та бджільництва; обладнання промислового для перероблення м'яса або птиці; обладнання для екстрагування чи виробництва тваринних або нелетких рослинних жирів чи олій.
.... У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря виробництво зменшилось на 4,0%. У січні-вересні 2019р. вироблено 1136,1 млн.кВт·годин електроенергії, що на 22,8% менше ніж у січні-вересні 2018р., відпуск пари та води гарячої збільшився на 1,9%.
....Будівництво
....У січні-вересні 2019р. підприємствами області вироблено будівельної продукції (виконано будівельних робіт) на 1275,2 млн.грн. У загальному обсязі виробленої будівельної продукції нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 71,1%, капітальний і поточний ремонти - 24,4% та 4,5% відповідно.
....Індекс будівельної продукції у січні-вересні 2019р. порівняно з січнем-вереснем 2018р. становив 98,9%. Будівництво інженерних споруд збільшилося на 3,8%, будівель - зменшилося на 5,4%.
....Транспорт
....У січні-вересні 2019р. вантажооборот підприємств транспорту області збільшився проти січня-вересня 2018р. на 9,6% і становив 7932,6 млн.ткм.
....Підприємствами транспорту області перевезено 10,8 млн.т вантажів, що на 12,1% більше від обсягів січня-вересня 2018р.
....На залізничному транспорті у січні-вересні 2019р. скоротилося відправлення вантажів на 2,9%, зокрема: лісових вантажів - на 85,2%, чорних металів - на 70,2%, будівельних матеріалів - на 47,1%, брухту чорних металів - на 22,9%. Збільшилось відправлення кам'яного вугілля у 4,5 раза, зерна і продуктів перемолу - на 37,0%, коксу - на 3,3%.
....Автомобільним транспортом відправлено 6423,4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1238,1 млн.ткм, що відповідно на 25,1% та 13,3% більше ніж у січні-вересні 2018р.
....У січні-вересні 2019р. усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 2078,0 млн.пас.км, що на 0,3% менше січня-вересня 2018р. Зменшення обсягу пасажирообороту відбулося на тролейбусному та автомобільному транспорті (на 12,6% та 9,8% відповідно), збільшення - на залізничному транспорті (на 4,1%).
....Послугами пасажирського транспорту у січні-вересні 2019р. скористалися 58,7 млн. пасажирів, що на 12,0% менше ніж у січні-вересні 2018р.
....Залізничним транспортом відправлено 1924,7 тис. пасажирів, що на 2,1% більше від обсягу січня-вересня 2018р.
....Автомобільним транспортом скористалися 40,3 млн. пасажирів, що на 12,3% менше ніж у січні-вересні 2018р.
....Електротранспортом перевезено 16,4 млн. пасажирів, що на 12,6% менше від обсягу січня-вересня 2018р.
....Зовнішньоекономічна діяльність
....У січні-серпні 2019р. експорт товарів становив 524345,5 тис.дол. США, імпорт - 467385,0 тис.дол. Порівняно з січнем-серпнем 2018р. експорт зменшився на 0,1% (на 364,6 тис.дол.), імпорт - збільшився на 46,3% (на 147947,4 тис.дол.). Позитивне сальдо становило 56960,5 тис.дол. (у січні-серпні 2018р. також позитивне - 205272,4 тис.дол.).
....Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 115 країн світу.
....Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Китаю - 12,5%, Нідерландів - 7,8%, Індії - 7,3%, Німеччини - 6,1%, Білорусі - 5,7%, Єгипту - 5,4%.
....Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 205173,4 тис.дол., або 39,1% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем-серпнем 2018р. на 30,7%.
....Основу товарної структури експорту області складали продукти рослинного походження - 43,0%, жири та олії тваринного або рослинного походження - 25,7%, готові харчові продукти - 9,4%.
....Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Угорщини - 15,9%, Словаччини - 14,1%, Китаю - 13,1%, Німеччини - 11,4%, Польщі - 8,5%.
....Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 306128,0 тис.дол., або 65,5% від загального обсягу та збільшився проти січня-серпня 2018р. у 1,8 раза.
....У товарній структурі імпорту переважали: мінеральні продукти - 35,9%, продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості та машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання - по 16,0%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби - 5,5%.
....Споживчі ціни
....Індекс споживчих цін (індекс інфляції) у січні-вересні 2019 р. по Черкаській області становив 103,0% (у відповідному періоді 2018 р. - 105,2%).
....Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 4,5%. Найбільше (на 40,5%) зросли ціни на фрукти. На 16,1-1,3% стали дорожчими продукти переробки зернових, цукор, хліб, макаронні вироби, масло, маргарин, кисломолочна продукція, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, м'ясо та м'ясопродукти, сало, молоко, сири. Водночас на 24,3% подешевшали яйця, на 6,6% - овочі.
....Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизилися на 4,4%, що пов'язано зі зниженням цін на природний газ на 28,0%. Разом з тим відбулося підвищення тарифів на гарячу воду на 18,4%, опалення - на 16,7%, цін на кам'яне вугілля - на 16,4%, тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій - на 8,5%, плати за оренду житла - на 5,1%, тарифів на водопостачання - на 3,9%.
....Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 5,1% викликано насамперед подорожчанням амбулаторних послуг на 20,9% та послуг лікарень - на 4,9%. Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання стали дорожчими на 2,5%.
....Ціни на транспорт у цілому знизилися на 1,8% головним чином через здешевлення автомобілів на 7,7%, палива та мастил - на 5,6%. Разом з тим на 19,8% подорожчав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
....Підвищення цін у сфері зв'язку на 8,7% зумовлено подорожчанням місцевого телефонного зв'язку на 17,3%, поштових послуг - на 14,3%, мобільного зв'язку - на 13,7%, послуг інтернету - на 10,5%.
....Послуги освіти подорожчали на 10,3%, зокрема, вищої - на 12,4%, середньої - на 7,9%, дошкільної - на 4,9%.
Задати питання


При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2020. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 17 січня