Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Інформація для ЗМІ Замовлення статистичної інформації
Вийшли з друку статистичні бюлетені
З питань придбання бюлетенів
звертатись за тел. 33-89-59, кімната 702
....«Праця в економіці Черкаської області»
Містить інформацію про кількість працівників та заробітну плату за видами економічної діяльності, по містах та районах, розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати.
....«Заробітна плата та стан її виплати в економіці Черкаської області»
Наведені дані щодо кількості працівників та розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності, містить інформацію щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності, по містах та районах, за джерелами утворення, співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати заробітної плати. Висвітлюються дані стосовно кількості працівників, яким своєчасно не виплатили заробітну плату.
....«Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області»
Містить щоквартальні підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою доходів, ресурсів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів і послуг.
....«Житловий фонд Черкаської області у 2019 році»
Містить статистичну інформацію про площі житлових приміщень, характеристики житлових будинків за їх основними ознаками, руху житлового фонду, кількості квартир, обладнання квартир різними видами благоустрою, наявності гуртожитків, ветхого та аварійного житла. Інформація розподілена по міських поселеннях і сільській місцевості, по містах та районах.
....«Діяльність підприємств сфери послуг Черкаської області»
Містить інформацію про діяльність підприємств сфери нефінансових послуг, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності та обсяг реалізованих нефінансових послуг за видами економічної діяльності та в розрізі міст і районів.
....«Товарна структура роздрібного та оптового товарообороту підприємств по Черкаській області»
Містить інформацію про основні показники розвитку роздрібної торгівлі; товарну структуру роздрібного та оптового товарообороту; продаж споживчих товарів виробництва України у торговій мережі; продаж товарів на одну особу населення; індекси фізичного обсягу товарообороту по товарних групах (до відповідного періоду минулого року) в цілому по області, по містах і районах. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
....«Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами за 2019 рік»
Містить інформацію про індекси фізичного обсягу продажу продовольчих товарів, включаючи ресторанне господарство, та непродовольчих товарів; індекси споживчих цін на окремі групи товарів.
....«Капітальні інвестиції у Черкаській області»
Містить інформацію про освоєні обсяги та структуру капітальних інвестицій, їх склад за видами активів, розподіл за джерелами фінансування, видами економічної діяльності з деталізацією за видами промислової діяльності. Дані наведено в цілому по області та в розрізі міст і районів.
....«Збір урожаю сільськогосподарських культур плодів, ягід та винограду за 2019 рік»
Містить дані про розміри посівних та зібраних площ, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур в цілому по області та по категоріях господарств; у розрізі районів по категорії «сільськогосподарські підприємства» за 2019 рік. Також наведені дані загальних площ та площ у плодоносному віці, валові збори та урожайність плодоягідних насаджень.
....«Виробництво продукції тваринництва»
Містить показники виробництва основних продуктів тваринництва, продуктивність худоби, а також чисельність основних видів худоби та птиці по категоріях господарств області, в розрізі районів по категорії господарств «сільськогосподарські підприємства».
....«Виробництво будівельної продукції підприємствами Черкаської області»
Містить дані про обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної діяльності, з капітального та поточного ремонтів, реалізованих будівельних робіт. Наведено інформацію про структуру обсягів за видами будівельної продукції, виробництво окремих видів промислової продукції для будівництва, основні показники з праці у галузі. Дані наведено в розрізі міст та районів.
....«Житлове будівництво у Черкаській області»
Вміщує інформацію про прийняття в експлуатацію житла, об'єктів охорони здоров'я, навчальних закладів, місцевих трубопроводів для транспортування газу та інших нежитлових будівель, інженерних споруд усіма забудовниками. Інформація про обсяги прийнятого в експлуатацію житла розподілена за способом та характером будівництва, за видами будівель, за поверховістю, кількістю квартир. Дані наведено в цілому по області та в розрізі міст і районів.
....«Колективні засоби розміщування у Черкаській області у 2019 році»
Бюлетень містить інформацію про мережу та діяльність колективних засобів розміщування області.
....«Колективні засоби розміщування по місту Черкаси у 2019 році»
Бюлетень містить інформацію про мережу та діяльність колективних засобів розміщування по місту Черкаси.
....«Туристична діяльність у Черкаській області у 2019 році»
Містить статистичну інформацію про мережу та діяльність суб'єктів туристичної діяльності у Черкаській області.
....«Зовнішня торгівля товарами та послугами Черкаської області у 2019 році»
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Дані наводяться за країнами світу, за товарними групами, видами послуг, в розрізі міст та районів області. Представлена інформація про вартість давальницької сировини та готової продукції, що виготовлена з неї.
....«Зовнішня торгівля товарами м.Черкаси»
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами підприємств м.Черкаси порівняно з відповідним періодом попереднього року. Дані наводяться за країнами світу, за товарними групами.
....«Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Черкаської області»
Вміщує інформацію про обсяги прямих інвестицій, що надійшли від нерезидентів в економіку області, їх рух по статтях. Дані наводяться за країнами світу, видами економічної діяльності, а також в розрізі міст та районів області.
....«Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності м.Черкаси»
Містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, що надійшли від нерезидентів в економіку міста. Дані наводяться за країнами світу, видами економічної діяльності.
....«Cоціально-економічне становище Черкаської області»
Щомісячне комплексне видання, яке містить дані оперативної звітності про основні показники соціально-економічного розвитку області. Показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами, а також по містах та районах області. Більшість показників порівнюються з відповідним періодом попереднього року.
....«Cоціально-економічне становище міста, району»
Щомісячне комплексне видання, яке містить дані про основні показники економічного та соціального розвитку міста, району. Більшість показників порівнюються з відповідним періодом попереднього року.


При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2021. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 18 січня