Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна Інформація
респондентам
Статистична інформація Експрес випуски Публікації Інформація
для ЗМІ
Замовлення інформації
Вийшли з друку статистичні бюлетені
З питань придбання бюлетенів
звертатись за тел. 36-16-83, кімната 702
....«Заробітна плата та стан її виплати в економіці Черкаської області» за січень-березень 2017 року
Наведені дані щодо кількості працівників та розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності, містить інформацію щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності, по містах та районах, за джерелами утворення, співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати заробітної плати. Висвітлюються дані стосовно кількості працівників, яким своєчасно не виплатили заробітну плату.
....«Виробництво продукції тваринництва у Черкаській області» на 1 травня 2017 року
Містить показники виробництва основних продуктів тваринництва, продуктивність худоби і птиці, а також чисельність основних видів худоби та птиці по категоріях господарств області, в розрізі районів по категорії господарств "сільськогосподарські підприємства"
....«Ринок праці Черкащини» за січень-березень 2017 року
Містить інформацію, яка базується на звітності державної служби зайнятості: кількість зареєстрованих безробітних, рівень та тривалість зареєстрованого безробіття, потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду).
....«Капітальні інвестиції в Черкаській області» за 2016 рік
Містить інформацію про освоєні обсяги та структуру капітальних інвестицій за джерелами фінансування, окремими видами матеріальних активів по районах та містах обласного підпорядкування, видами економічної діяльності. Окремо представлено дані за видами промислової діяльності.
....«Cоціально-економічне становище Черкаської області» січень-березень 2017 року
Щомісячне комплексне видання, яке містить дані оперативної звітності про показники економічного та соціального розвитку області. Показники розподілені, так і по районах та містах обласного значення, за видами економічної діяльності та у порівнянні з попередніми періодами.
....«Cоціально-економічне становище району, міста» за січень-березень 2017 року
Щомісячне комплексне видання, яке містить дані про основні показники економічного та соціального розвитку району, міста. Показники оперативної звітності у порівнянні з попередніми періодами. наведено як по області в цілому, так і по районах та містах обласного значення.
....«Збір урожаю сільськогосподарських культур плодів, ягід та винограду за 2016 рік»
Містить дані про розміри посівних та зібраних площ, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур в цілому по області по категоріях господарств та районах по категорії господарств "сільськогосподарські підприємства" за 2016 рік. Також наведені дані загальних площ та площ у плодоносному віці, валові збори та урожайність плодоягідних насаджень.
....«Виробництво продукції тваринництва у Черкаській області» за 2016 рік
Містить показники виробництва основних продуктів тваринництва, продуктивність худоби і птиці, а також чисельність основних видів худоби та птиці по категоріях господарств області, в розрізі районів по категорії господарств "сільськогосподарські підприємства".
....«Зовнішня торгівля товарами та послугами Черкаської області» за 2016 рік
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами порівняно з відповідним періодом попереднього року. Дані наводяться за країнами світу, за товарними групами, видами послуг, видами валют, в розрізі міст і районів області.
Інформація підготовлена на основі даних Державної митної служби України і узагальнення поданої безпосередньо підприємствами статистичної звітності.
....«Зовнішня торгівля товарами м.Черкаси» за 2016 рік
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами порівняно з відповідним періодом попереднього року.
....«Діяльність підприємств сфери послуг області»у 2016 році
Містить інформацію про діяльність підприємств сфери нефінансових послуг, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності та обсяг реалізованих нефінансових послуг за видами економічної діяльності та в розрізі міст та районів.
....«Виконання будівельних робіт підприємствами області» за січень 2017 року
Вміщує інформацію про обсяги виконаних будівельних робіт за видами економічної діяльності, капітального і поточного ремонту, реалізованої продукції по містах та районах.
....«Товарна структура роздрібного та оптового товарообороту підприємств по Черкаській області» за січень–вересень 2016 року
Містить інформацію про основні показники розвитку роздрібної торгівлі; товарну структуру роздрібного та оптового товарообороту; продаж споживчих товарів виробництва України у торговій мережі; продаж товарів на одну особу населення; індекси фізичного обсягу товарообороту по товарних групах (до відповідного періоду минулого року) в цілому по області, по містах і районах. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
....«Заробітна плата та стан її виплати в економіці Черкаської області за січень-листопад 2016 року »
Наведені дані щодо кількості працівників та розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності, містить інформацію щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності, по містах та районах, за джерелами утворення, співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати заробітної плати. Висвітлюються дані стосовно кількості працівників, яким своєчасно не виплатили заробітну плату.
....«Капітальні інвестиції в Черкаській області» за січень-вересень 2016 року
Вміщує інформацію про освоєні обсяги та структуру капітальних інвестицій за видами економічної діяльності, окремими видами матеріальних активів, джерелами фінансування по містах та районах.
....«Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності м.Черкаси» за січень-вересень 2016 року
Вміщує інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку міста. Дані наводяться за країнами світу, видами економічної діяльності. Бюлетень випускається щоквартально.
....«Праця в економіці Черкаської області за січень-вересень 2016 року»
Містить інформацію про кількість працівників та заробітну плату за видами економічної діяльності, по містах та районах, розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати.
....«Ринок праці Черкащини у січні-вересені 2016 року»
Містить інформацію, яка базується на звітності державної служби зайнятості: вивільнення працівників, попит на робочу силу та працевлаштування незайнятого населення, кількість безробітних та рівень зареєстрованого безробіття.
....«Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Черкаської області» за I півріччя 2016 року
Вміщує інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області. Дані наводяться за країнами світу, видами економічної діяльності, а також по містах та районах області. Бюлетень випускається за 2015р. та за 1 півріччя 2016р.
....«Туристична діяльність у Черкаській області у 2015 році»
Містить статистичну інформацію про мережу та діяльність суб’єктів туристичної діяльності у Черкаській області.
....«Житловий фонд Черкаської області у 2015 році»
Містить статистичну інформацію про площі житлових приміщень, характеристики житлових будинків за їх основними ознаками, руху житлового фонду, кількості квартир, обладнання квартир різними видами благоустрою, наявності гуртожитків, ветхого та аварійного житла. Інформація розподілена по по міських поселеннях і сільській місцевості, по районах та містах обласного значення.
....«Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами по області за 2015 рік»
Містить інформацію про індекси фізичного обсягу продажу продовольчих товарів, включаючи ресторанне господарство, та непродовольчих товарів; індекси споживчих цін на окремі групи товарів.
....«Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області за IV квартал 2015 року»
Містить щоквартальні підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою доходів, ресурсів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів і послуг.
....«Колективні засоби розміщування у Черкаській області у 2015 році»
Бюлетень містить інформацію про мережу та діяльність колективних засобів розміщування області.
....«Прийняття в експлуатацію житла в області» за січень-березень 2016 року
Вміщує інформацію про обсяги прийнятого в експлуатацію житла в цілому по області та по містах і районах (у т.ч. сільській місцевості), розподіл обсягів прийнятого в експлуатацію житла за характером будівництва, за видами будівель, за поверховістю, за будівельними матеріалами зовнішніх стін, а також дані щодо квартир з розподілом їх за кількістю кімнат та видами обладнання, яким вони упорядковані.
....«Збір урожаю сільськогосподарських культур плодів, ягід та винограду» за 2015 рік
Містить дані про розміри посівних та зібраних площ, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур в цілому по області та районах по категоріях господарств за 2013 рік. Також наведені дані загальних площ та площ у плодоносному віці, валові збори та урожайність плодоягідних насаджень.
....«Товарна структура роздрібного та оптового товарообороту підприємств по Черкаській області» за 2015 рік
Містить інформацію про основні показники розвитку роздрібної торгівлі та ресторанного господарства; товарну структуру роздрібного та оптового товарообороту; продаж споживчих товарів виробництва України у торговій мережі; продаж товарів на одну особу населення; індекси фізичного обсягу товарообороту до відповідного періоду минулого року по товарних групах; товарні запаси в цілому по області, по містах і районах. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
....«Мережа роздрібної торгівлі та ресторанного господарства підприємств» на 1 січня 2016 року
Містить інформацію про наявність підприємств (юридичних осіб) за видами економічної діяльності, що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, про діючі місцеві одиниці (структурні підрозділи) роздрібної торгівлі (магазини, кіоски) та ресторанного господарства (їдальні, кафе, ресторани, бари, кіоски, тощо), які належать підприємствам торгівлі та ресторанного господарства або знаходяться на балансі неторгових підприємств, установ в цілому по області, по містах та районах. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
....«Праця в економіці Черкаської області» за січень-березень 2016 року
Містить інформацію про кількість працівників та заробітну плату за видами економічної діяльності, по містах та районах, розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати.
....«Стан тваринництва області» на 1 травня 2016 року
Містить показники виробництва основних продуктів тваринництва, продуктивність худоби і птиці, а також чисельність основних видів худоби та птиці по категоріях господарств області, в розрізі районів по категорії господарств "сільськогосподарські підприємства" (крім малих).
....«Ринок праці Черкащини» у січні-березні 2016 року
Містить інформацію, яка базується на звітності державної служби зайнятості: вивільнення працівників, попит на робочу силу та працевлаштування незайнятого населення, кількість безробітних та рівень зареєстрованого безробіття.
....«Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області» за ІІІ квартал 2015 року
Містить щоквартальні підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою доходів, витрат та ресурсів, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів і послуг. Наведена інформація про оплату праці, соціальний захист населення, індекси споживчих цін (тарифів) на товари народного споживання та послуги для населення.
....«Оздоровлення та відпочинок влітку» у 2015 році
Статистичний бюлетень містить інформацію про роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області, кількість оздоровлених дітей влітку 2015 року.
....«Вищі навчальні заклади області на початок 2015/16 навчального року»
Містить статистичну інформацію про кількість вищих навчальних закладів області на початок 2015/16 навчального року, про кількість студентів у них.
....«Загальноосвітні навчальні заклади на початок 2015/16 навчального року»
Містить статистичну інформацію про кількість загальноосвітніх навчальних закладів, чисельність учнів та учителів в них, у розрізі міст та районів області.
....«Основні показники торгівлі» за січень-листопад 2015 року
Містить інформацію по області про оборот роздрібної торгівлі (включаючи роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів підприємцями-фізичними особами); обсяги роздрібного товарообороту підприємств; індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту до відповідних періодів попереднього року і до попереднього місяця поточного року; обсяги оптового товарообороту по підприємствах оптової торгівлі; індекси споживчих цін на окремі групи товарів до грудня попереднього року.
....«Реалізація сільськогосподарської продукції» за січень-листопад 2015 року
Містить дані про обсяги та структуру реалізації продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) по всіх каналах реалізації, наведено середні ціни в цілому та за окремими напрямками по області та районах.
....«Хід збирання урожаю в усіх категоріях господарств» станом на 1 листопада 2015 року
Містить дані про зібрані площі, валові збори та урожайності сільськогосподарських культур, а також проведення інших осінньо-польових робіт за категоріями господарств по області та в розрізі районів по категорії "сільськогосподарські підприємства".
....«Ринок праці Черкащини» у січні-вересні 2015 року
Містить інформацію, яка базується на звітності державної служби зайнятості: вивільнення працівників, попит на робочу силу та працевлаштування незайнятого населення, кількість безробітних та рівень зареєстрованого безробіття.
....«Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі» за І півріччя 2015 року
Містить інформацію про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі порівняно з відповідним періодом попереднього року. Наводяться показники, що характеризують товарну структуру оптового товарообороту, структуру обороту підприємств оптової торгівлі у розрізі міст та районів області.
....«Зовнішня торгівля товарами та послугами Черкаської області» за І півріччя 2015 року
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами порівняно з відповідним періодом попереднього року. Дані наводяться за країнами світу, за товарними групами, видами послуг, видами валют, в розрізі міст і районів області.
....«Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності» за І півріччя 2015 року
Містить інформацію про обсяги прямих інвестицій, які надійшли від нерезидентів в економіку області. Дані наводяться за країнами світу, видами видами економічної діяльності, а також в розрізі міст і районів області.
....«Самооцінка домогосподарствами Черкаської області рівня своїх доходів» за 2014 рік (за матеріалами вибіркового обстеження)
Містить підсумки опитування домогосподарств щодо суб'єктивного визначення рівня достатності їх доходів для задоволення основних потреб, інформацію щодо соціальної самоідентифікації домогосподарств (заможні, представники середнього класу, небідні, але ще не представники середнього класу, бідні), щодо обмежень споживчих можливостей домогосподарств через нестачу коштів, щодо найбільш значущих для домогосподарств суспільних та особистих цінностей, оцінки домогосподарствами зміни їхнього матеріального стану у 2014 році, очікування стосовно перспектив зміни свого економічного стану та економіки країни в цілому у 2015 році.
....«Ринок праці Черкащини» у січні-червні 2015 року
Містить інформацію, яка базується на звітності державної служби зайнятості: вивільнення працівників, попит на робочу силу та працевлаштування незайнятого населення, кількість безробітних та рівень зареєстрованого безробіття.
....«Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року»
Містить дані про посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств по області та районах.
....«Посів ярих культур в господарствах області» станом на 3 червня 2015 року
Вміщує дані про хід проведення весняно-польових робіт по категоріях господарств області, в розрізі районів по категорії господарств "сільськогосподарські підприємства" (крім малих).
....«Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2014 рік
Містить інформацію про основні показники розвитку роздрібної торгівлі та ресторанного господарства; товарну структуру роздрібного та оптового товарообороту; продаж споживчих товарів виробництва України у торговій мережі; продаж товарів на одну особу населення; індекси фізичного обсягу товарообороту до відповідного періоду минулого року по товарних групах; товарні запаси в цілому по області, по містах і районах. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
....«Житловий фонд Черкаської області у 2014 році»
Містить статистичну інформацію про загальну та житлову площу житлового фонду області, із аналогічного бюлетеня ДСС, по містах та районах області, про обладнання квартир житлового фонду видами благоустрою.
....«Туристична діяльність у Черкаській області у 2014 році»
Містить статистичну інформацію про мережу та діяльність суб'єктів туристичної діяльності у Черкаській області.
....«Паливно-енергетичні ресурси Черкаської області» за 2014 рік
Наводяться статистичні дані, які характеризують розвиток паливно-енергетичного комплексу області. Подається інформація про використання палива, теплової та електричної енергії загалом по області, за видами економічної діяльності, а також у розрізі районів і міст обласного значення. Наводяться дані про залишки палива у споживачів і підприємств-виробників, та використання паливно-енергетичних ресурсів за напрямками споживання.
....«Чисельність окремих категорій працівників та підготовка кадрів в економіці Черкаської області » за 2014 рік
Наводяться дані про кількість працівників, їх вікову та статеву структуру, професійне навчання та підвищення кваліфікації кадрів.
....«Індекси фізичного обсягу структури роздрібного товарообороту підприємств» за 2014 рік
Містить інформацію про індекси фізичного обсягу продажу продовольчих та непродовольчих товарів в цілому, а також через мережу роздрібної торгівлі та ресторанного господарства.
....«Наявність у домогосподарствах Черкаської області товарів тривалого користування» за 2014 рік
Містить інформацію за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств щодо наявності в домогосподарствах товарів тривалого користування, а також дані щодо окремих характеристик товару: вітчизняне або імпортне виробництво, термін користування та ін.
....«Травматизм на виробництві у Черкаській області у 2014 році»
Містить статистичну інформацію про кількість потерпілих на виробництві, окремі матеріальні наслідки нещасних випадків.
....«Адміністративні правопорушення у Черкаській області у 2014 році»
Бюлетень містить інформацію про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності у 2014 році.
....«Квартирний облік та надання квартир у Черкаській області у 2014 році»
Містить дані в розрізі міст і районів області про кількість сімей та одинаків, які перебувають у черзі, та надання житла протягом 2014 року.
....«Дошкільні навчальні заклади» у 2014 році
Бюлетень містить інформацію про мережу дошкільних закладів області та чисельність дітей у них на кінець 2014 року та інші показники діяльності у розрізі районів та міст області.
....«Державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування» на 31 грудня 2014 року
До бюлетеня увійшли матеріали, які характеризують якісний та кількісний склад працівників, що відносяться до державних службовців та осіб місцевого самоврядування (статева структура, рівень освіти, вік, тощо).
....«Основні показники роботи водопровідного та каналізаційного господарства області» за 2014 рік
Містить дані про наявність і стан водопроводів (окремих водопровідних мереж), подачу води у мережу, очищення її на очисних спорудах, відпуск води населенню та на комунально-побутові потреби. Дані подаються в розрізі районів та міст.
....«Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж Черкаської області» за 2014 рік
Містить дані про наявність на кінець звітного року котелень різної потужності, теплових мереж та установлених котлів (енергоустановок), виробництво та відпуск тепла за рік, відпуск тепла населенню, на комунально-побутові потреби, витрати палива на виробництво і відпуск теплової енергії (без підприємств, які постачають теплоенергію лише на виробничі потреби). Дані подаються в розрізі районів області, окремо по міській та сільській місцевостях.
....«Стан будівель та споруд незавершене будівництво» на 1 січня 2015 року
Вміщує інформацію про кількість незавершених будівель та споруд за станом будівництва, видами будівель та споруд, згрупованих за роками початку та припинення будівництва, за рівнем будівельної готовності. Показники наводяться по містах та районах.
....«Наявність і використання торгової мережі на ринках» на 01.01.2015 року
Містить інформацію про стан матеріально-технічної бази, спеціалізацію ринків, реалізацію окремих сільськогосподарських продуктів на ринках, основні показники роботи ринків по області та в розрізі міст та районів.
....«Споживчий ринок області» за листопад 2014 року
Містить дані про обсяг реалізованих послуг споживачам, для яких надання послуг є основним видом діяльності, оплату населенням житлово-комунальних послуг, надання субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг та індекси споживчих цін на товари і послуги.
....«Зовнішня торгівля товарами та послугами Черкаської області»за січень-червень 2014 року
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами порівняно з відповідним періодом попереднього року. Дані наводяться за країнами світу, за товарними групами, видами послуг, видами валют, в розрізі міст і районів області.
....«Соціально-економічний розвиток районів та міст обласного значення» за січень-вересень 2014 року
Підготовка бюлетеня здійснюється на виконання розпорядження голови Черкаської обласної державної адміністрації від 14 липня 2011 року № 226 "Про проведення оцінки результатів діяльності райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення". Показники у бюлетені та рейтингова оцінка соціально-економічного розвитку районів та міст розподілені за наступними сферами: економічний розвиток, інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність, державні фінанси, підтримка бізнесу, споживчий ринок, населення та ринок праці, житлово комунальне господарство, освіта та охорона здоров'я, рівень злочинності, екологія.
....«Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2014 року»
Містить дані про посівні площі сільськогосподарських культур за категоріями господарств по області та районах.


При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2017. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 26 травня