Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна До уваги користувачів Статистична інформація Експрес випуски Публікації Інформація
для ЗМІ
Замовлення
статистичної інформації
Вийшли з друку статистичні бюлетені
З питань придбання бюлетенів
звертатись за тел. 33-89-59, кімната 702
....«Заробітна плата та стан її виплати в економіці Черкаської області» за червень 2018 року
Наведені дані щодо кількості працівників та розмірів заробітної плати за видами економічної діяльності, містить інформацію щодо заборгованості із виплати заробітної плати за видами економічної діяльності, по містах та районах, за джерелами утворення, співвідношення невиплаченої та нарахованої до виплати заробітної плати. Висвітлюються дані стосовно кількості працівників, яким своєчасно не виплатили заробітну плату.
....«Виконання будівельних робіт підприємствами області» за січень-червень 2018 року
Вміщує інформацію про обсяги виконаних будівельних робіт за видами економічної діяльності, капітального і поточного ремонту, реалізованої продукції по містах та районах.
....«Cоціально-економічне становище Черкаської області» за січень-червень 2018 року
Щомісячне комплексне видання, яке містить дані оперативної звітності про показники економічного та соціального розвитку області. Показники розподілені, так і по районах та містах обласного значення, за видами економічної діяльності та у порівнянні з попередніми періодами.
....«Житловий фонд Черкаської області у 2017 році»
Містить статистичну інформацію про площі житлових приміщень, характеристики житлових будинків за їх основними ознаками, руху житлового фонду, кількості квартир, обладнання квартир різними видами благоустрою, наявності гуртожитків, ветхого та аварійного житла. Інформація розподілена по по міських поселеннях і сільській місцевості, по районах та містах обласного значення.
....«Виробництво продукції тваринництва у Черкаській області» на 1 липня 2018 року
Містить показники виробництва основних продуктів тваринництва, продуктивність худоби і птиці, а також чисельність основних видів худоби та птиці по категоріях господарств області, в розрізі районів по категорії господарств "сільськогосподарські підприємства".
....«Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області» за ІV квартал 2017 року
Містить щоквартальні підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств. Наведено інформацію щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою доходів, ресурсів та витрат, а також дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів і послуг.
....«Туристична діяльність у Черкаській області» у 2017 році
Пропонує інформацію щодо діяльності туроператорів та турагентів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) і основних показників їх роботи: реалізацію туристичних путівок, розподіл обслугованих туристів за видами туризму та метою відвідування, а також виїзних туристів - за країнами, до яких вони виїжджали. Окремі показники наводяться у розрізі міст і районів та за регіонами України.
....«Колективні засоби розміщування у Черкаській області» у 2017 році
Бюлетень містить інформацію про мережу та діяльність колективних засобів розміщування області.
....«Діяльність підприємств сфери послуг Черкаської області»за І квартал 2018 року
Містить інформацію про діяльність підприємств сфери нефінансових послуг, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності та обсяг реалізованих нефінансових послуг за видами економічної діяльності та в розрізі міст і районів.
....«Прийняття в експлуатацію будівель і споруд в Черкаській області» за січень-березень 2018 року
Вміщує інформацію про прийняття в експлуатацію житла, об'єктів охорони здоров'я, навчальних закладів, місцевих трубопроводів для транспортування газу та інших нежитлових будівель, інженерних споруд усіма забудовниками. Інформація про обсяги прийнятого в експлуатацію житла розподілена за способом та характером будівництва, за видами будівель, за поверховістю, кількістю квартир. Дані наведено в цілому по області та в розрізі міст і районів.
....«Капітальні інвестиції в Черкаській області» за січень-березень 2018 року
Містить інформацію про освоєні обсяги та структуру капітальних інвестицій за джерелами фінансування, окремими видами матеріальних активів по районах та містах обласного підпорядкування, видами економічної діяльності. Окремо представлено дані за видами промислової діяльності.
....«Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності Черкаської області» за січень-березень 2018 року
Вміщує інформацію про обсяги прямих інвестицій, що надійшли від нерезидентів в економіку області, їх рух по статтях. Дані наводяться за країнами світу, видами економічної діяльності, а також в розрізі міст та районів області.
....«Праця в економіці Черкаської області» за І квартал 2018 року
Містить інформацію про кількість працівників та заробітну плату за видами економічної діяльності, по містах та районах, розподіл кількості працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати.
....«Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств за товарними групами по області за 2017 рік»
Містить інформацію про індекси фізичного обсягу продажу продовольчих товарів, включаючи ресторанне господарство, та непродовольчих товарів; індекси споживчих цін на окремі групи товарів.
....«Зовнішня торгівля товарами м.Черкаси» за січень-березень 2018 року
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами порівняно з відповідним періодом попереднього року.
....«Товарна структура роздрібного та оптового товарообороту підприємств по Черкаській області» за 2017 рік
Містить інформацію про основні показники розвитку роздрібної торгівлі; товарну структуру роздрібного та оптового товарообороту; продаж споживчих товарів виробництва України у торговій мережі; продаж товарів на одну особу населення; індекси фізичного обсягу товарообороту по товарних групах (до відповідного періоду минулого року) в цілому по області, по містах і районах. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
....«Мережа роздрібної торгівлі підприємств Черкаської області на 1 січня 2018 року»
Містить інформацію про наявність підприємств (юридичних осіб), які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі за видами економічної діяльності, про діючі місцеві одиниці (структурні підрозділи) роздрібної торгівлі (магазини, кіоски, автозаправні станції тощо), які належать підприємствам торгівлі або знаходяться на балансі неторгових підприємств, установ в цілому по області, по містах та районах. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
....«Ринок праці Черкащини»за 1 квартал 2018 року
Містить інформацію, яка базується на звітності державної служби зайнятості: кількість зареєстрованих безробітних, рівень та тривалість зареєстрованого безробіття, потреба роботодавців у працівниках для заміщення вільних робочих місць (вакантних посад), навантаження зареєстрованих безробітних на 1 вільне робоче місце (вакантну посаду)..
....«Збір урожаю сільськогосподарських культур плодів, ягід та винограду за 2017 рік»
Містить дані про розміри посівних та зібраних площ, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур в цілому по області по категоріях господарств та районах по категорії господарств "сільськогосподарські підприємства" за 2017 рік. Також наведені дані загальних площ та площ у плодоносному віці, валові збори та урожайність плодоягідних насаджень.
....«Зовнішня торгівля товарами та послугами Черкаської області» за 2017 рік
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами порівняно з відповідним періодом попереднього року. Дані наводяться за країнами світу, за товарними групами, видами послуг, видами валют, в розрізі міст і районів області. Інформація підготовлена на основі даних Державної митної служби України і узагальнення поданої безпосередньо підприємствами статистичної звітності.
....«Виробництво продукції тваринництва у Черкаській області» за 2017 рік
Містить показники виробництва основних продуктів тваринництва, продуктивність худоби і птиці, а також чисельність основних видів худоби та птиці по категоріях господарств області, в розрізі районів по категорії господарств "сільськогосподарські підприємства".
....«Оздоровлення та відпочинок дітей у Черкаській області влітку 2017 року»
Статистичний бюлетень містить інформацію про роботу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку області, кількість оздоровлених дітей влітку 2017 року.
....«Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» за 2016 рік
Вміщує дані про основні економічні показники діяльності великих та середніх сільськогосподарських підприємств по області та районах.
....«Вищі навчальні заклади області на початок 2015/16 навчального року»
Містить статистичну інформацію про кількість вищих навчальних закладів області на початок 2015/16 навчального року, про кількість студентів у них.
....«Загальноосвітні навчальні заклади на початок 2015/16 навчального року»
Містить статистичну інформацію про кількість загальноосвітніх навчальних закладів, чисельність учнів та учителів в них, у розрізі міст та районів області.


При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2018. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 17 серпня